0 reacties
Terug naar het overzicht

Als het niet van binnenuit komt, dan lukt het vast niet!

Intrinsieke motivatie of niets?

Je wilt al langere tijd stoppen met roken of drinken – of beter nog – je zou zo graag 10 kilo’s willen afvallen. Dan mag je ervan uitgaan dat je volgend advies zal krijgen. “Het moet van binnenuit komen.” Je moet het zelf echt willen, anders lukt het je niet”.

Waarschijnlijk heb je dit advies gekregen van mensen rondom je, die het allerbeste met je voor hebben. Ook coaches en begeleiders durven deze uitdrukking gebruiken en liefst gieten ze dit in een meer wetenschappelijke context. Je hebt intrinsieke motivatie nodig. Dit zijn termen die hun oorsprong vinden in de zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan

Wat is nu intrinsiek motivatie?

Op de website van ENSIE.nl vind je een eenvoudige omschrijving:

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buitenaf wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie.

Dat klinkt zeer aannemelijk. Als je iets voor jezelf doet, zonder de druk van anderen, verhoogt dit je slaagkansen. Als je druk van buitenaf ervaart, zeker als dit een straf inhoudt bij het niet slagen, dan verlaagt dit juist je slagingskansen.

stoppen met roken - met of zonder intrinsieke motivatie

Neem nu Frank als voorbeeld:

Frank wilt stoppen met roken en hij is ervan overtuigd dat dit zijn gezondheid ten goede zal komen. Dat dit hem geld zal besparen en dat zijn conditie er op vooruit zal gaan. Hij heeft zelf gelezen dat stoppen met roken zijn viriliteit ten goede zal komen. Frank vindt dit allemaal goede redenen om te stoppen. En toch schuift hij dit (on)bewust opzij en blijft verder roken.

De redenen om te stoppen zijn er, maar de motivatie ontbreekt. Zou het Frank lukken met extrinsieke motivatie?

Is extrinsieke motivatie dan slecht?

Extrinsieke motivatie vertrekt vanuit het gegeven dat je het voor een ander doet. Dat het niet jouw keuze is, maar dat jouw omgeving je ertoe verplicht. Dat je uit schrik voor wat anderen denken en zeggen tot actie overgaat.

Stoppen met roken - met intrinsieke motivatie?

Even terug naar Frank:

Frank weet dat hij ondertussen niet meer in het restaurant of op het terras mag roken. Een externe factor die als een straf ervaren wordt. Frank heeft dus beslist om zelf te koken thuis of naar een andere locatie te gaan waar er buiten gerookt mag worden. De kans is groot dat Frank zijn leven zo gaat organiseren dat hij rook-conflicten kan vermijden. Hij werkt van thuis uit. Hij spreekt liefst met de rokende vrienden af.

De externe druk om te stoppen werkt hier niet. Is een externe motivatie daarom steeds kansloos.

Maar het ligt iets genuanceerder. Er zijn gradaties tussen intrinsiek en extrinsiek.

Wat ligt er tussen intrinsieke motivatie en geen motivatie (of straf)?

Zoals je kan zien zijn er verschillende types motivatie die zich tussen “geen motivatie” en “volledige zelfmotivatie” bevinden. Hierbij geldt dat hoe extrinsieker de motivatie, hoe minder duurzaam ze wordt. “

>>> van geen naar volle motivatie >>>

Laat ons even terugkeren naar Frank. Hij probeert nog steeds te stoppen met roken.

Als hij dit probeert met als motivatie “externe regulatie” dan is de kans klein dat hem dit zal lukken. Externe regulatie is een vorm van motivatie die zeer gecontroleerd is (doe dit, want anders…). Er hangt een straf boven zijn hoofd als hij het niet doet. (Frank wil niet falen, want dan wordt hij gestraft)

Dezelfde uitdaging heeft iets meer kans op slagen met een “geïntrojecteerde motivatie“. Hier neemt Frank de uitdaging al persoonlijker op. Hij wil niet onderdoen voor zijn omgeving. (Frank wil niet falen, want dat schaadt zijn reputatie.)

Via “geïdentificeerde regulatie” neemt Frank de uitdaging weer wat persoonlijker op. Het gaat niet meer over straf of druk, het gaat nu over waarde. Over de uitdaging persoonlijk zinvol te vinden. Dan draagt Frank een waarde uit. (Frank wil stoppen met roken omdat hij zijn gezondheid belangrijk vindt.)

Geïntegreerde regulatie is een meer autonome motivatie. Hierbij past de uitdaging bij het eigen waardenpatroon. Hier wordt geen druk meer ervaren, omdat het volledig past in het waardepatroon. Stel dat Frank het een zwak heeft voor een bepaald goed doel. Via youlcee kan hij zijn uitdaging (stoppen met roken) aan dat goede doel linken en zo fondsen voor hen inzamelen. Frank krijgt extra stimulans om vol te houden en het geeft hem tegelijkertijd een meerwaarde.

Intrinsieke motivatie is de meest duurzame motivatie. De motivatie waar het plezier en de interesse vanaf straalt. Deze motivatie gaat een stap te ver voor Frank. Hij kan zich zeker nu nog geen plezier inbeelden. Maar dat hoeft ook niet als hij in zijn uitdaging slaagt met een mindere variant.

Hoe kan je meer motivatie krijgen?

Je motivatie kan je verhogen door je motivatie een meer intrinsiek karakter te geven. Juist daarom staat Youlcee ter beschikking. Om Frank te helpen zijn motivatie ter verhogen.

En als het Frank helpt met stoppen met roken, waarom zou het jou dan niet kunnen helpen met de uitdagingen die jou te wachten staan?

meer info: