0 reacties
Terug naar het overzicht

Deel II – Heb ik nu een slechte gewoonte of ben ik verslaafd?

Uit vrije wil zal niemand erop komen om zijn vrijheid op te geven en om zich van iets afhankelijk te maken, waarvan je weet dat het je schade zal berokkenen. Toch lijkt de verslaving een oplossing te zijn voor de onzekerheden, angsten of pijnen die je probeert te onderdrukken.

Uit vorig artikel zou het duidelijk mogen zijn of we spreken over een slechte gewoonte of verslaafd zijn. Het kunnen herkennen is een belangrijke eerste stap in het kunnen omdraaien van jouw slechte gewoonte. Alvorens te beginnen over hoe je je uit jouw verslaving kunt loswrikken, is het de moeite waard om stil te staan waarom juist jij met een verslaving opgescheept zit.

Wat is de oorzaak van jouw verslaving?

Ik verwijs hier graag naar het boek De verslaving voorbij” van Jan Geurts. Hij spreekt over een verslavingsillusie. Bij het begin van elke verslaving heerst er steeds een situatie van relatieve onzelfzekerheid, waarbij na het gebruik van middelen (of na het uitvoeren van een handeling) een psychologische beloning plaats vindt.  De beloning kan een roes van vrede en harmonie zijn. Of het kan pijn onderdrukken of een moment van opwinding geven.

gambling photo
Photo by jetglo

Deze psychische beloning werkt zeer efficient. Jouw negatieve gevoelens of onzekerheden worden opgeheven of worden zelfs omgedraaid.

Dit is de psychologische beloning van de verslaving: een tijdelijke en artificiële vermindering van jouw eigen beperkingen.

medicatie en pillen
medicatie en pillen

De keerzijde van de medaille

Als het gebruiken van een middel of een bepaalde gedrag je zou kunnen helpen zonder nadelen, dan zouden het een wondermiddel zijn. En dan moest ik dit artikel niet schrijven. Dus is er een keerzijde aan de medaille.

Bij een verslaving is de beloning steeds TIJDELIJK. Je voelt je een avond extra fit. Mogelijk was je die avond super-sociaal. Of was jouw leven ineens super avontuurlijk. En dan was het voorbij. Over en Uit.  De situatie waaruit je wou ontsnappen heeft je terug ingehaald.

En de Beloning is ARTIFICIEEL. Je krijgt jouw dosis zelfzekerheid via een pilletje. Je wordt sociaal door te drinken. Hierdoor werk je niet aan jezelf. Je versterkt het idee dat je een externe bron nodig hebt om jouw tekortkoming op te lossen. Je bent zelf niet sterk genoeg.  Daarom heb je geen vertrouwen meer in jezelf. En gebruik je dit middel.

Door het tijdelijke en kunstmatige karakter van de middelen die je gebruikt, ben je verplicht om deze opnieuw te gebruiken om dezelfde gevoelens op te roepen. Op termijn heb je ook meer van deze producten of handelingen nodig om tot eenzelfde roes of gevoel te raken. Dit is het moment dat de verslaving duidelijk zijn intrede heeft gemaakt.

Verslaafd zijn als vicieuze cirkel

Wat maakt die verslaving nu verslavend?

Je hebt een bepaald ongemakkelijk gevoel of een tekortkoming >> Een hulpmiddel biedt uitkomst en lapt je tijdelijk en kunstmatig op >> Na de uitwerking kom je terug in je dagelijkse sleur en haat je het idee van verslaafd te zijn en zwak te zijn >> Dus gebruik je opnieuw om van dit akelige gevoel verlost te zijn.

.Het bizarre aan een verslaving is dat juist jouw verlangen om beter te zijn (socialer, vrolijker, relaxer, avontuurlijker)  resulteert in beknelling, schaamtegevoel, zwakte en ongemak. Je probeert jouw negatief zelfbeeld op te krikken maar je eindigt met het omgekeerde resultaat.

addiction photo
verslaafd aan nicotine

Zoals het artikel begon, zo eindigt het opnieuw

Uit vrije wil zal niemand erop komen om zijn vrijheid op te geven en om zich afhankelijk van iets te maken, waarvan je weet dat het je schade zal berokkenen.  Toch lijkt de verslaving een oplossing te zijn voor de onzekerheden, angsten of pijnen die je probeert te onderdrukken.

Maar de manier van oplossen heeft alleen het probleem vergroot. En heeft er waarschijnlijk een dikke laag problemen bovenop gespreid.

In een volgend artikel proberen we de verschillende soorten verslaving aan te halen. Nadien proberen we toe te lichten hoe je over jouw verslaving heen kan geraken.